Selecteer een pagina

Geen Blue Monday op 17/1 voor HP. De werknemers van technologiebedrijf HP zijn dit jaar de winnaars van het Veerkrachtigste Bedrijf. Hun mentale veerkracht is er opmerkelijk op vooruit gegaan. 


Corona drukt duizenden werknemers met de neus op de feiten! Iedereen moet zich in sneltreinvaart aanpassen aan nieuwe gewoonten en afspraken binnen de bedrijfswereld. In tijden van thuiswerk, met veel minder menselijke contacten op de bedrijfsvloer, zijn veerkracht en mentale weerbaarheid een echte uitdaging voor mens en bedrijf in een wereld gedomineerd door het grote “C”-woord. 

Ready2Improve organiseerde het afgelopen jaar de veerkracht challenge-Het Veerkrachtigste Bedrijf” voor bedrijven en hun medewerkers. Het doel was inzicht te verkrijgen in de eigen veerkracht en in de tools om die eigen veerkracht te verstreken. De gebeurde door ons brein, net als onze spieren, te trainen en onszelf daardoor te beschermen tegen burn-out, stress en andere mentale problemen.

“De resultaten waren opmerkelijk. Voor de training slaagde 

maar 16% van de deelnemers erin om een positieve mentale 

balansscore te bereiken. Na de training steeg dit tot 58%! 

In totaliteit is de veerkrachtscore van HP-Belgium gestegen 

met 15%. Het was vooral een positieve boost voor onze mede-

werkers en dus ook goed voor ons bedrijf.”

Wim Vandebergen

BeLux Country Manager Channel Sales Manager, HP Belgium

*De balansscore is een maatstaf voor veerkracht op basis van de verhouding tussen energieverbruik en -herstel voor mentale activiteit.

 

DE UITDAGING

De veerkracht challenge bestaat uit 3 onderdelen. 

1) Allereerst wordt de veerkracht van alle werknemers van het bedrijf in kaart gebracht via een app van BioRICS. De app verzamelt real time gegevens bij de werknemer wanneer stress toeslaat of wanneer het mentale welzijn op groen gaat en energie wordt gerecupereerd. 

2) Daarna volgt een programma van online coaching rond 6 thema’s die rechtstreeks in verband staan met het verhogen van veerkracht. Elke week zoomt de coach in op 1 van de thema’s met concrete tips en tricks. De mensen worden gecoacht om nieuwe gewoontes te creëren die hun veerkracht op een duurzame manier verhogen. 

Via de app kunnen de deelnemers in real time het effect van de nieuw aangeleerde gewoontes monitoren. Zo worden ze gemotiveerd om positieve veranderingen te maken die een duurzaam effect hebben op hun gezondheid en mentale veerkracht.  

3) Tot slot volgt een Post-meeting van de veerkracht: wat heeft dit nu allemaal opgeleverd voor de werknemer. Het bedrijf ontvangt een anoniem groepsrapport en een analyse over het behaalde resultaat.

“Veerkracht kan je trainen. Het recept om resultaat te boeken begint 

met het kiezen van de juiste ingrediënten. Het Veerkrachtigste Bedrijf 

laat mensen proeven van die mogelijkheden. De medewerkers kiezen 

zelf de richting en de snelheid op weg naar verbetering”.

Wouter Goris

Founder & Managing partner, Ready2Improve

De werknemers van HP-België hebben het voorbije jaar het duurzaamst gewerkt aan hun veerkracht en het beste resultaat gehaald. Zij zijn dan ook de laureaten van het voorbije jaar.

Ga samen met je collega’s zelf de uitdaging aan en neem deel aan de nieuwe editie: https://veerkrachtigstebedrijf.com/deelnemen/

Share This